Portfolio

Tekstredactie Informatiekrant

Opdracht

Tekstredactie van Informatiekrant Rijkswaterstaat

#Tekstredactie #Informatiekrant

Opdrachtgever: Flow27

Project: Informatiekrant Rijkswaterstaat Verbreding A27

Projectbeschrijving:

Tekstredactie van de Informatiekrant Verbreding A27. Deze informatiekrant is een gezamenlijke uitgave van Rijkswaterstaat en Flow27. Flow27 is een combinatie van vier ingenieurs- en adviesbureaus: Antea Group, TAUW, Goudappel en Movares. Flow27 maakt in opdracht van Rijkswaterstaat het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder.