WHITEPAPER

Artikel schrijven? Hoe begin je?

HOe SCHRIJF JE EEn ARTiKEL?

Artikel schrijven? Handige tips voordat je begint met schrijven

Stel, je moet of je wil een artikel schrijven. Hoe pak je dat aan? Waar begin je?

In deze whitepaper vind je de belangrijkste tips voordat je daadwerkelijk gaat schrijven. Doe er je voordeel mee!

De ideale lengte voor een artikel voor een algemene doelgroep is 500 – 1500 woorden. Schrijf je een artikel voor een vakblad, dan kun je meer de diepte in en tot 3000 woorden gaan.

Maak eerst een schrijfplan

Gouden tip voordat je gaat schrijven: maak altijd eerst een schrijfplan.

In je schrijfplan bepaal je wat je schrijft en voor wie. Kijk wat je wil bereiken. Wat is je doel? Informatie verstrekken? Mensen iets leren of lezers overtuigen?

Een hulpmiddel: stel jezelf de volgende vragen voordat je gaat schrijven:

 • Wat is je doel?
 • Wat wil je precies overbrengen?
 • Voor wie is het artikel bedoeld?
 • Welke voorkennis hebben de lezers?
 • Wat hebben lezers aan je boodschap?
 • Wat willen de lezers weten (en wat niet)

Titel 

Vervolgens bepaal je de titel van je verhaal. Dat is de kernboodschap van je artikel. Het mag ook een voorlopige werktitel zijn die je later aanscherpt. Door met een (tijdelijke) titel te beginnen, houd je de focus tijdens het schrijven en is het makkelijker je tekst helder te structureren.

Structuur

De laatste stap voordat je met schrijven begint: de structuur neerzetten. Dat kan in grote lijnen en met steekwoorden. De opbouw ziet er als volgt uit:

 • De inleiding: waar gaat het artikel over en waarom (aanleiding)?
 • De kernboodschap
 • Verdieping: uitleg, toelichting, cijfers, voor- en nadelen, je eigen argumenten, voorbeelden
 • Conclusie

Toon van je artikel

Hoe verwoord je je verhaal? Heel luchtig of juist zakelijk en feitelijk? Wil je iets aan de kaak stellen of wil je zorgen delen over een bepaalde kwestie? Bepaal of je objectief of subjectief schrijft.

Algemene schrijftips 

 • Schrijf kort en bondig. Schrap overbodige informatie. Uiteraard kan een extra verduidelijking of een herhaling de lezer helpen in het begrijpen van je tekst. Maar… hoe langer je verhaal, hoe hoger de drempel om het (helemaal) te lezen
 • Schrijf in korte zinnen. Vermijd veelvuldig kommagebruik, bijzinnen en ingewikkelde zinsconstructies. Varieer wel in de lengte van de zinnen
 • Spreek de lezer aan, gebruik u of jij
 • Vermijd ‘dure’ woorden
 • Vermijd vaktaal/jargon/Engelse woorden

Tot slot

Verhaal af?

 • Kijk dan kritisch naar de kop van het verhaal. Kun je je boodschap niet helemaal kwijt in de kop, gebruik dan ook een bovenkop 
 • Herschrijf zo nodig je inleiding: kun je de tekst inkorten of aanscherpen? Doen! Doe dit ook met de overige alinea’s  
 • Verzin pakkende tussenkopjes. Doe dit na elke drie/vier alinea’s
 • Bedenk streamers. Een streamer is een kort fragment uit de tekst. Dan kan een korte zin zijn of zelfs een deel van een zin. Meestal is het (een deel van) een citaat. Ga uit van 1 streamer per gedrukte pagina
 • Laat je verhaal aan anderen lezen en vraag om feedback

Heel veel succes!

 

tekstbureau